כל מה שכדאי לדעת על פנסיה לעצמאים

פנסיה לעצמאים היא נושא אקוטי ולכן בשנת 2017 הוחל החוק המחייב כל עצמאי להפקיד כספים עבור תקופת הפנסיה, כדי שיוכל לקיים את עצמו ואת משפחתו ולחיות באותה רמת חיים כפי שחי בתקופה בה עדיין היה פעיל בעסק שלו.

עד לפני כמה שנים, רק השכירים הפרישו כספים מתוך השכר שלהם לטובת תקופת הפנסיה ואילו העצמאים הגיעו למצבים קשים, שבהם לא היה להם כסף להתנהלות אלמנטרית הכוללת תשלומים שוטפים, רכישת מזון ותרופות

פנסיה לעצמאים

חובת הפרשת כספים עבור פנסיית חובה

החוק החדש החל לפעול בחודש ינואר והוא חל על כל אדם המנהל עסק עצמאי שגילו הוא מעל גיל עשרים ואחד. משך ההפקדות הוא מגיל זה ועד הגיעו לגיל 60. המטרה היא להתחיל לחסוך בגיל צעיר ולחסוך את הסכומים המרביים כדי שבגיל פנסיה יצטבר בקופה זו סכום נאה.

לדוגמה מי שחוסך סכום של כ – 150,000 שקלים בגיל 25 הם יהיו שווים יותר מ – 450.000 ₪ בעת הפרישה. אך מי שיתחיל לחסוך רק בגיל 45 ויפקיד סכום זהה של 150,000 שקלים, השווי שלהם בגיל הפרישה יהיה פחות מ – 300.000 ₪ בגיל הפרישה ואם יופקד סכום זהה רק בגיל 60, השווי שלו בגיל הפרישה יישאר כמו בעת ההפקדה פחות או יותר.

לכן המגמה היא להתחיל להעביר את הכספים לקופת הפנסיה במועד המוקדם ביותר האפשרי.

חובת הפרשת כספים עבור פנסיית חובה

החוק החדש החל לפעול בחודש ינואר והוא חל על כל אדם המנהל עסק עצמאי שגילו הוא מעל גיל עשרים ואחד. משך ההפקדות הוא מגיל זה ועד הגיעו לגיל 60. המטרה היא להתחיל לחסוך בגיל צעיר ולחסוך את הסכומים המרביים כדי שבגיל פנסיה יצטבר בקופה זו סכום נאה.

לדוגמה מי שחוסך סכום של כ-150,000 שקלים בגיל 25 הם יהיו שווים יותר מ-450.000 ₪ בעת הפרישה. אך מי שיתחיל לחסוך רק בגיל 45 ויפקיד סכום זהה של 150,000 שקלים, השווי שלהם בגיל הפרישה יהיה פחות מ-300.000 ₪ בגיל הפרישה ואם יופקד סכום זהה רק בגיל 60, השווי שלו בגיל הפרישה יישאר כמו בעת ההפקדה פחות או יותר.

לכן המגמה היא להתחיל להעביר את הכספים לקופת הפנסיה במועד המוקדם ביותר האפשרי.

פנסיה לעצמאים

חישוב ההפרשה לפנסיה הוא נגזרת של ההכנסות של כל עצמאי בפועל, כמו לדוגמה:

סך ההכנסה בש"ח עד מחצית השכר הממוצע – 4.45% מעל מחצית השכר הממוצע – 12.55% סך ההפקדה לקופת הפנסיה
5.000 223 0 223
7.500 223 314 537
10.000 223 628 851

בעת החלת החוק נקבע כי כל עצמאי המעביר כספים לקופת הפנסיה יהיה זכאי לקבל הטבות מס במסגרת הדוח השנתי למס הכנסה, עבור ההפקדות למטרה זו. החזר המס יחול על כל הפקדה לפנסיה וגם על הרווחים שהצטברו לאורך השנה והם יהיו פטורים מתשלום מס בגינם בהתאם לקריטריונים שנקבעו.

כל עצמאי מחויב להפריש את הכספים המינימליים, אך הוא יכול להפקיד גם סכומים גבוהים יותר כדי ליהנות מהטבות עד תקרת המס שעליה הוחלט בכל שנת כספים. הרשויות העניקו לעצמאים תקופת הסתגלות כך שיתארגנו למצב החדש ויפקידו את הכספים הנדרשים והחל בשנת 2018 החלו הרשויות לאכוף חוק זה ולהטיל קנסות על עצמאים שלא הפרישו כספים לפנסיה כמתחייב בחוק.

אופן הפרשת הכספים לקרן הפנסיה

אופן ההפרשה נתון לנוחותו של כל חוסך. אפשר להפריש כספים פעם בשנה עבור כל השנה, או לחלופין אחת לרבעון או בכל חודש.

 

הפרשה לפנסיה של סכומים גבוהים יותר

לאור העובדה שכספי הפנסיה שיחסכו מגיל צעיר ועד גיל 60 יהיו הכספים שבאמצעותם יתנהלו החיים בגיל הפנסיה, ככל שסכום ההפקדה יהיה גבוה יותר, כך גם גובה התשלום החודשי מקופת הפנסיה יהיה גבוה יותר ולכן יש לתאם את גובה ההכנסות על פי הסכום החודשי הנחוץ לכל אדם עבור הוצאות המחיה.

תשלומים של העצמאיים לטובת קופת הפנסיה

חובת ההפרשה עבור פנסיה חובה לעצמאים מתבצעת בשתי קטגוריות:

  • הקטגוריה הראשונה היא עד למחצית מהשכר הממוצע במשק, ההפרשה החייבת היא בשיעור של 4.45%.
  • הקטגוריה השנייה היא מעל למחצית מהשכר הממוצע במשק ועד סכום ממוצע השכר החודשי במשק, ההפרשה היא בשיעור של % 12.55.

כל קרן פנסיה גובה דמי ניהול עבור ניהול קופת פנסיה והמגמה היא לשלם את המינימום, כדי לא לפגוע בקרן.

ההרכב של הכספים אשר מועברים לקופת הפנסיה

מתוך סכום התשלום החודשי לקרן הפנסיה, שני שליש ינותבו לטובת תגמולים ושליש לטובת רכיב סיוע, אשר אותו אפשר למשוך במקרה של צורך בקבלת דמי אבטלה.

דמי אבטלה לעצמאיים

שליש מהכספים שיופקדו בקרן הפנסיה מנותבים לטובת דמי אבטלה על פי קריטריונים שנקבעו בחוק כמו:

  • העצמאי סגר את העסק שלו.
  • העצמאי הפסיק לעבוד בתחום שבו הוא התמקצע.
  • העצמאי הפקיד כספים באופן רציף בקרן הפנסיה שלו במשך שנתיים לפחות מתוך שלוש השנים האחרונות.
  • העצמאי הגיע לגיל פנסיה ולכן אינו מחויב להעביר כספים לטובת קרן הפנסיה.

קנסות בגין אי תשלום פנסיה חובה לעצמאים

עובד עצמאי אשר לא התנהל כמחויב בחוק ולא הפקיד את הסכום שנקבע לטובת הפנסיה העתידית שלו יקבל קנס בסך 500 ש"ח.

הפקדה עבור פנסיה חובה לעצמאים הכוללת או לא כוללת כיסוי ביטוחי

כאשר בוחרים את אופציית החיסכון הפנסיוני, אפשר לרכוש גם כיסוי ביטוחי בקופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים. מטרת הכיסוי הביטוחי היא עבור שמירה על רמת חיים נורמטיבית גם במצבים לא צפויים, כמו אובדן כושר עבודה או חלילה מוות.

שינויים בגובה התשלום של דמי הביטוח הלאומי לעצמאים

בעקבות חוק הפרשת הכספים לפנסיה, סך התשלום החודשי למוסד לביטוח לאומי ירד, כדי לא לשלם תשלומים כפולים גם למוסד לביטוח לאומי וגם לקרן הפנסיה.