עסקים למכירה – מדריך לרכישת עסק פעיל

אנשי עסקים רבים בוחנים אפשרויות של רכישת עסק פעיל. הדבר כרוך בממון רב ולכן יש לבדוק את אופציית הרכישה על כל היבטיה ועל כל השלכותיה, כדי לדעת מצד אחד מהם סיכויי ההצלחה ומצד שני מהם הסיכונים הכרוכים ברכישת עסק זה

עסק למכירה

פגישה עם בעל העסק לפני רכישת העסק

מי שמתעניין ברכישת עסק מסוים, נפגש בדרך כלל עם הבעלים. ברוב המקרים הבעלים מספר על ההצלחות של העסק, פחות על הבעיות הקיימות בו. אם העסק נמצא כעת במשבר פיננסי, הוא לא תמיד יצביע על הנקודות שהובילו אותו למצב זה ואילו טעויות הוא עשה בדרך.

 

לכן את אופציית קניית העסק יש לבחון בהרבה מאד עיניים מקצועיות, הן אם מדובר בעסק קטן והן אם מדובר בעסק בקנה מידה רחב.

נושאים לבדיקה טרם רכישת העסק

יש לבצע בדיקות מעמיקות בכמה מישורים:

 

היבט משפטי – כדי לבדוק את מצבו האמיתי של העסק, רצוי להיעזר בעורך דין שיבצע בדיקה מעמיקה של מצבו המשפטי של העסק. באמצעות חברות הבוחנות נושא זה כמו BDI אפשר לקבל מידע אם קיימות כרגע תביעות נגד עסק זה, של ספקים, לקוחות, רשויות המדינה ועוד.
בנוסף לכך, אפשר לשלוף נתונים לגבי דירוג האשראי של העסק, אם הוא עומד במסגרות האשראי שהוקצו לו בבנקים או שיש בעיות פיננסיות שבעקבותיהן חזרו לאחרונה המחאות והוראות קבע, רמת העמידה בתשלומים לספקים, אם משלמים במועד או שקיימים איחורים תכופים במועד התשלום עקב מוסר תשלומים ירוד.

 

היבט פיננסי – יש לבדוק את ספרי החברה או העסק על הדוחות שהוגשו בשנים החולפות לרשויות. בדוחות אפשר לראות את המחזורים העסקיים, את השינויים בין השנים בכל השנים האחרונות, את רמת ההוצאות הקבועות והמשתנות, מה ערכו של הרכוש הקבוע ועוד.
בשנת הפעילות הנוכחית אפשר לראות את המחזורים העסקיים בחודשים האחרונים ונתונים פיננסיים עובדתיים נוספים.

 

המתחרים בשוק – היקף הפעילות של המתחרים בשוק הוא אקוטי. כדאי לבחון באופן מעמיק אם קיימת אפשרות שהמתחרים לא יאפשרו עבודה שוטפת, כיוון שהם כל הזמן מורידים מחירים או שהם מייצרים פריטים מתוחכמים שיגרמו לכך שהמוצר שמייצר מפעל זה, לא יימכר כלל בעתיד. מהן שיטות המכירה שלהם ועד כמה אפשר יהיה להתמודד מולם.

 

לקוחות העסק – הלקוחות הם היסוד לפעילות העסקית. אם יש לקוחות קבועים, אפשר להתבסס על ההכנסות הללו. אם מדובר בלקוחות מזדמנים, הבסיס של העסק אינו איתן כיוון שתיאורטית עלול להיווצר מצב שלא יהיו מכירות כלל.

 

מעורבות של בעל העסק –  בדיקה עד כמה בעל העסק הוא טריגר של לקוחות לרכוש מוצרים בעסק זה. אם עיקר הפעילות העסקית מבוססת על הבעלים, עלול להיות מצב שבו הלקוחות ישמעו שהבעלים מכר את העסק וילכו בעקבותיו, או יעדיפו לעבור למתחרים משיקולים עסקיים שלהם. זאת לעומת עסק שיש בו עובדים וכל אחד מבצע את תפקידו וכך אופציה זו רלוונטית פחות אצלם.

 

פוטנציאל פיתוח עסקי –  כאשר קונים עסק חדש יש לבעלים חזון ואג'נדה. לכן יש לבדוק מראש אם לעסק זה קיים פוטנציאל של פיתוח עסקי בנישה בה הוא פעיל כעת, או בתחומים אשר נושקים לפעילות זו ויש להם צורך בשוק.

יועצים לבדיקת מצבו של העסק

כדי לא לבצע מהלכים עסקיים שגויים, חשוב לבדוק באופן מעמיק את כל המעטפת לפני קבלת מחלטות מעשיות. לכן ההמלצה היא לשתף שלושה יועצים במהלך זה ורק לאחר קבלת חוות הדעת המקצועיות שלהם, לקבל החלטה אם לקנות את העסק או לא.

 

• יועץ משפטי שבוחן את מצבו של העסק הנוכחי מכל היבטיו כולל התדמית והמוניטין שלו, על ידי בדיקה של חוות דעת שנרשמו באתרי האינטרנט השונים על חוויות של הלקוחות מהפעילות העסקית עם גורם זה. רמת המסוכנות של העסק לאור סיכויי ההצלחה או ההפסד של כל אחת מהתביעות המשפטיות שמתנהלות נגדו ודוחות BDI

 

• יועץ פיננסי שיבדוק לעומק את התנודות בפעילות הכספית לאורך שנים. המצב בבנק לאורך זמן, סוגי הערבויות הקיימות, מחויבויות לספקים ולעובדים, רמת ההוצאות החודשיות ויכולת עמידה בהחזרים השונים כמו הלוואות ומשכנתא.

 

יועץ עסקי שיבחן את אופן ההתנהלות של כלל הפעילות העסקית בקרב כל בעלי התפקידים בארגון. אם המצב העכשווי הוא שמתנהלת פעילות עסקית ענפה ויעילה, או שהעסק דועך עקב סיבות שונות שעליהן יתריע יועץ זה.

משא ומתן על שווי העסק

בעל העסק מעוניין למכור אותו במחיר הגבוה ביותר על פי מכפלת רווח גבוהה. שווי העסק מורכב מהרבה מאד פרמטרים כמו איתנותו הפיננסית, העובדה שקיימים לקוחות קבועים אשר יוצרים הכנסות קבועות לאורך חודשים ושנים, פוטנציאל הפיתוח של העסק, המוניטין הרב שלו, פטנט ייחודי הרשום על שם החברה ועוד.

חתימת חוזה על קניית העסק

אחת הדרכים המקובלות היא לסכם על סכום כספי מסוים של ערך הקניה ולחתום על הסכם ראשוני שמכין עורך הדין שבו מופיעים כל תנאי העסקה. הרוכש מפקיד סכום כסף ראשוני המועבר לחשבון נאמנות וזאת כדי לאפשר את ביצועה של בדיקת נאותות בספרי החברה. אנשי ביקורת חשבונאות יבצעו בדיקה רוחבית של כל המערך הפיננסי, חוזים שיש לחברה עם גורמי חוץ שונים ונושאים רבים נוספים. המטרה של בדיקה זו היא כדי לוודא שאכן שווי העסק למכירה שעליו סוכם תואם את המציאות.

 

בתום הבדיקה, ימליצו המבקרים על סכום ספציפי שהוא שווי החברה. אם סכום זה תואם את הסכום שעליו סוכם, אפשר לקדם את מהלך הרכישה על פי תנאי ההסכם שנחתם. אך אם קיים פער מהותי בין הסכומים, ייכנס הקונה הפוטנציאלי לסבב נוסף של משא ומתן, כדי להפחית מערך רכישת העסק. אם שני הצדדים הגיעו להבנות ובוצעה הפחתה שמקובלת עליהם, אפשר להמשיך בתהליך. אך אם לא הושגה הסכמה בין הצדדים, העסקה מתפוצצת ובהתאם לתנאי ההסכם הרוכש הפוטנציאלי יקבל בחזרה את סכום ההשקעה הראשוני שהועבר לחשבון הנאמנות.

רכישת עסק

רכישת עסק כרוכה בממון רב ובשינוי מהותי בדרך החיים. לכן רק לאחר שהקונה בטוח בצעד שהוא מתכנן לבצע ושלם על העלויות הקשורות בכך, הוא יקדם את חתימת החוזה ואת מהלך הכניסה כבעלים חדשים לעסק