קבלו הצעת מחיר מהירה

אנא מלאו את הפרטים ונשלח אליכם את הצעת המחיר

תודה! ההצעה בדרך אליכם

שומה עצמית – המדריך המקיף במילים פשוטות

אזרחים ישראלים רבים נדרשים להגיש בכל שנה שומה עצמית למס הכנסה, מדובר בעצמאים שהם עוסקים פטורים, עוסקים מורשים, עוסקים מורשים שהם חלק משותפות רשומה, וגם בעלי מניות בחברות וזאת אף על פי שהם שכירים בחברות שלהם. 

המרכיבים של שומה עצמית

שומה עצמית כוללת את כל הפעילות הפיננסית של מגיש הדוח האישי במהלך שנת כספים אחת מתחילתה ועד סופה. כשמדובר בתא משפטי של בני זוג נשואים או שהם ידועים בציבור, עליהם לכלול את ההכנסות של שניהם יחד בדוח זה. 

 

כל שומה עצמית כוללת את הסעיפים הבאים:

 

הכנסות 

 • נתוני ההכנסה של כל אחד מבני הזוג כשכיר על פי טופס 106 מכל אחד ממקומות העבודה שבהם הוא עבד במהלך שנת הכספים הזו
 • או לחלופין סך ההכנסות כעצמאי מיגיעה אישית של כל אחד מהם על פי התוכנה הממוחשבת של ההכנסות החודשיות.
 • הכנסות נוספות מגורמים אחרים כמו לדוגמה:
  • דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי.
  • דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי.
  • הכנסות משכר דירה.
  • רווחי הון.
  • כל הכנסה נוספת. 

הוצאות 

 • הוצאות מוכרות של בעלי העסק העצמאי מחושבות על פי הדוחות מהתוכנות שלהם, כמו לדוגמה רכישת חומרי גלם, תשלום שכר דירה, ציוד משרדי, ריהוט, חומרי ניקוי, מחשוב, אחזקת רכב ועוד.
 • הוצאות מוכרות של עצמאים ושכירים עבור הפרשות לקרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי חיים, ביטוחי מנהלים ועוד. 
 • תרומות המוכרות על פי סעיף 46 לחוק מעמותות שיש להן אישור על כך. יש לצרף את הקבלות המקוריות. 
 • אישורים על הוצאות מוכרות נוספות כמו תשלום של ילדים בגין הוריהם המאושפזים במחלקה הסיעודית וזאת על פי ההוראות המדויקות של החוק ועוד.

תשלום מקדמות לאורך כל השנה

עצמאים נדרשים לאורך כל השנה לשלם תשלומים חודשיים או דו חודשיים כמקדמות עבור המס השנתי. עם פתיחת התיק במשרדי מס הכנסה, על פי התחום העסקי וצפי ההכנסות בשנה הראשונה, קובעים נציגי מס הכנסה כמה נקודות חשובות:

 

 • מה יהיה שיעור המקדמות כמו לדוגמה % 5 מתוך ההכנסות בתקופת הדיווח וזאת ללא המע"מ. 
 • אם עוסק זה ישלם מקדמות מדי חודש או אחת לחודשיים. 
 • עסק שהצהיר שההערכה היא להכנסות מינורית עד גבול מסוים שקבע משרד האוצר, ישלם מקדמות מס אחת לחודשיים. ואילו עסק שההערכה היא שההכנסות שלו תהיינה גבוהות, ישלם מס בכל חודש. 

 

בהתאם לכך מתבצע תשלום מס הכנסה מקדמות על פי השיעור שנקבע ועל פי תדירות הדיווח. כל תשלומי המקדמות שמתבצעים לאורך השנה משויכים למס שהלקוח משלם על חשבון סך המס השנתי. כיוון שאי אפשר לדעת מראש מה יהיה סך המס לתשלום, לאור העובדה שיש חודשים שבהם יש הכנסות גבוהות וגם חודשים שבהם יש הכנסות נמוכות.

 

מס הכנסה חושש שלאורך השנה הכסף ינותב למהלכים שונים ולכן בתום שנת הכספים העצמאי לא יוכל לעמוד בתשלומי המס שיהיו גבוהים, ולכן מתבצע הן דיווח מקדמות מס הכנסה והן גביה לאורך כל השנה.

שינוי שיעור המקדמות

יועצי המס ורואי החשבון המיומנים עוקבים כל הזמן אחר ההתנהלות העסקית של כל אחד מהלקוחות שלהם ואחד התפקידים שלהם הוא להתאים את אחוז המקדמות להכנסות בפועל. המטרה היא ליצור סינרגיה כך שהלקוח לא ישלם פחות מדי מס וגם לא מס שהוא מעבר לתחשיב המשוער של המס השנתי. 

 

על פי שיעור המס שנקבע בתחילת השנה, רואה החשבון ממליץ לעיתים ללקוח שלו להעלות את שיעור המקדמות לאחוז ריאלי כמו % 8 , או לחלופין להקטין אחוז זה ל – % 3 אם יש ירידה מתמשכת בהכנסות. 

 

יש גם מקרים שבהם ההמלצה היא לבטל לחלוטין את תשלום המקדמות וזאת כדי לא לשלם מס שככל הנראה לא יהיה צורך לשלם אותו. יש להביא בחשבון שאם המקדמות בוטלו ובתום שנת הכספים מסתבר שההחלטה הייתה שגויה כיוון שהיא לא תאמה את המציאות, יחול על הלקוח קנס כיוון שהוא היה אמור להעביר מקדמות מס באופן קבוע.

שומה עצמית

ניכוי מס במקור כחלק מהמקדמות

שיטה נוספת לתשלום מס שהוא חלק מהמקדמות היא תשלומי ניכוי מס במקור. שיעור הניכוי נקבע בדרך כלל לעסקים חדשים ובאמצעות מהלך זה כל לקוח אינו משלם לספק שלו תשלום מלא בגין החשבונית שקיבל, אלא משלם למס הכנסה את האחוז שנקבע בניכוי המס ואת היתרה הוא מעביר ללקוח.

 

אם החשבונית היא לדוגמה על סך 20,000 ₪ ושיעור ניכוי המס במקור הוא % 3 . הלקוח יעביר למס הכנסה בגין חשבונית זו 600 ₪ ולספק הוא יעביר את היתרה – 19,400 ₪. כל התשלומים שמקבל מס הכנסה עבור תיק זה, מתווספים לסך המקדמות השנתי שנזקפים לזכותו של משלם המס. 

 

בהנהלת חשבונות מבצעים על כך רישום מדויק ומדווחים על כך במסגרת השומה העצמית בתום שנת הכספים.

תשלומים חודשיים מקוונים

השיטה הנוחה ביותר עבור ביצוע הדיווחים והתשלומים החודשיים היא באמצעות יועצי המס ורואי החשבון. הם מקושרים לתוכנה המרכזית של מס הכנסה ולכן יכולים לשדר את הדיווחים ואת התשלומים באופציה של תשלום מקדמות מס הכנסה מקוון. 

 

בשלב ראשון כל לקוח מקים הוראת קבע מחשבון הבנק שלו, על פי קוד המוסד של מס הכנסה. לאחר קליטת הנתונים, עובדי המשרד מדווחים ללקוח מהו גובה תשלום המקדמות ולאחר אישורו מתבצע השידור. כך הסכום הרלוונטי לאותו החודש יורד בחשבון הבנק של הלקוח במועדים שנקבעו. מי שמצטרף להסדר זה מקבל בדרך כלל עוד כמה ימי אשראי בודדים כך שלא כל התשלומים יורדים מחשבון הבנק ב – 15 לחודש.

 

שיטה נוחה זו מייתרת את הצורך להכין המחאות חתומות, או לגשת בכל מועד דיווח לסניף הדואר ולשלם שם את התשלומים הנדרשים.

תחשיב של שומה עצמית

אנשי המקצוע שמכינים שומה עצמית עבור הלקוחות שלהם נעזרים בתוכנה ייעודית למטרה זו. הם קולטים את כל נתוני ההכנסות, את סך המקדמות ששולמו הן באמצעות התשלומים השוטפים והן באמצעות ניכויי המס במקור וגם את כל ההוצאות המוכרות. 

 

בתום קליטת כל המידע, נוצרת סימולציה של סך המס שהלקוח אמור לשלם עבור שנת הכספים הספציפית מול מה ששולם בפועל. 

 

אם סך המס הוא 10,000 ₪ וכלל התשלומים שבוצעו בפועל הם בסך 7,000 ₪, נותר לשלם עוד 3,000 ₪, שהוא תשלום חוב מקדמות מס הכנסה. גם תשלום זה אפשר לבצע באמצעות מערך שידורי המס במשרדי הנהלת החשבונות. 

 

אך אם סך המס הוא 15,000 ₪ והלקוח שילם בפועל 19,000 ₪ לאורך השנה, הוא יקבל החזר מס בסך 4,000 ₪ בתוספת ריבית. נציגי מס הכנסה בודקים את הנתונים ואם השומה העצמית היא תקינה החזר המס מועבר לחשבון הבנק של הלקוח תוך פרק זמן קצר יחסית.

שומה עצמית

תשלום באמצעות שובר

מס הכנסה הנהיג שירות של הפקת שובר תשלום מקדמות מס הכנסה וזאת עבור תשלומים שוטפים או חד פעמיים של מקדמות, כמו לדוגמה לאחר קבלת השומה ממס הכנסה והקביעה על סך המס הנוסף שיש לשלם.

 

על פי הנתונים האישיים של הלקוח כמו מספר התיק שלו במס הכנסה ופרטי השומה, יפרט הלקוח את סך המס לתשלום והחיוב בפועל יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שלו בעסקה רגילה או בעסקת קרדיט על פי בחירת הלקוח. 

 

הנהלת מס הכנסה קובעת מעת לעת את הרף הגבוה ביותר של התשלום שאפשר לשלם בעסקה אחת או בכמה תשלומים על פי מסגרת האשראי הקיימת לכל לקוח. נכון לשנת 2023 הסכום המרבי הוא 35,000 ₪. 

 

יש אפשרות גם לשלם חובות למס הכנסה באמצעות העברה בנקאית דרך חשבון הבנק הפעיל של הלקוח באחד הבנקים המסחריים הגדולים בישראל.

הגשת שומות עצמיות לשש שנים אחורה

יש מצבים שבהם הלקוח מקבל פטור מתשלומי מס הכנסה וזאת עקב נכות או מחלה קשה. מס הכנסה מפיק ללקוח הספציפי אישור על פטור מתשלום מס הכנסה וזאת מתאריך מסוים רטרואקטיבית בהתאם למקרה הרפואי. לאור זאת הלקוח יכול לקבל בחזרה את כל תשלומי מקדמות המס שהוא שילם במסגרת השומות העצמיות שהוא הגיש בעבר.

 

לצורך כך יכין עבורו יועץ המס או רואה החשבון שומות עצמיות מתוקנות לכמה שנים על פי מועדי אישור הפטור. המקסימום האפשרי הוא הגשת דוחות עבור שש שנות מס אחורה. לאחר בדיקת החישוב החדש בשומות המתוקנות, יפיק מס הכנסה שומה חדשה לכל שנת מס והלקוח יקבל לחשבון הבנק שלו את כל כספי ההחזר שנאמדים לא אחת בסכומים גבוהים של עשרות ואף מאות אלפי שקלים.