קבלו הצעת מחיר מהירה

אנא מלאו את הפרטים ונשלח אליכם את הצעת המחיר

תודה! ההצעה בדרך אליכם

מס חברות בישראל – המדריך המלא

אלעזר קלירס רואה חשבון

רו"ח אלעזר קלירס

רואה חשבון ובעלים של משרד ותיק

רשות המיסים מחליטה בכל שנה מה יהיה שיעור מס החברות בישראל. גובה מס זה עשוי להשתנות בגל שנה בהתאם לתרחישים שונים בארץ ובעולם. נכון לחודש אוקטובר 2023 גובה המס הוא % 23 והוא כבר קיים כמה שנים בשיעור זהה, על פי סעיף 126 בפקודת מס הכנסה.

קביעת שיעור המס לחברה חדשה

בישראל מקימים בכל יום הרבה מאד חברות למטרות שונות ועבור תחומי עיסוק נרחבים. החשש של רשות המיסים הוא שחלק מהחברות האלו יהיו פעילות חודשים ספורים, ייהנו מהכנסות אך יחדלו לפעול מהר מאד עקב סיבות שונות. לכן יוצר מצב שהם ייהנו מההכנסות, אך לא ישלמו מיסים למדינה בגלל עצירת הפעילות העסקית.

ניכוי מס במקור

כדי להתמודד עם הבעיה הזו לחברות חדשות נקבע ניכוי מס במקור בשיעור מסוים, בדרך כלל מדובר באחוזים בודדים. על פי שיטה זו החברה מפיקה חשבונית ללקוח שלה עבור עבודה מסוימת שבוצעה. הלקוח אינו משלם לספק את מלוא ערך החשבונית, אלא מקזז מהסכום לתשלום את ניכוי המס במקור על פי השיעור שנקבע ומעביר אותו לשלטונות מס הכנסה בכל חודש, יחד עם ניכויי העובדים.

 

אם לדוגמה החברה הפיקה חשבונית ללקוח בסך 3,000 ₪ וניכוי המס במקור שלה הוא בשיעור % 3 הלקוח יעביר 90 ₪ למס הכנסה ו – 2,910 ₪ לחברה שביצעה את העבודה. במהלך כל השנה מצטברים לזכותה של החברה כספים רבים מהלקוחות שהעבירו סכומים שונים למס הכנסה. מדובר בכספים שמשויכים לחברה וההתחשבנות בנושא זה תתבצע לאחר הגשת הדוח השנתי.

מקדמות מס הכנסה

חברות חדשות מקבלות קביעה של תשלום מקדמות מס אחת לחודש או אחת לחודשיים, כפי שקובעים רשויות המס וזאת בהתאם לצפי ההכנסות השנתי שלה ועל פי האחוז הענפי במשק לכל תחום עיסוק ספציפי. לדוגמה יש אחוז ענפי מסוים לתחום יזמות בנדל"ן, אחוז אחר למי שעוסק בייצור של ריהוט, לחברה שמעניקי שירותי תוכנה וכו'.

רואה החשבון שמכין בדרך כלל תוכנית עסקית, או מודע לצפי ההכנסות וגם רואה אותן בפועל בחודשי הפעילות הראשונים, בוחן את הקביעה של מס הכנסה וממליץ ללקוח על אחת משלושת האפשרויות הבאות על פי שנכון לו חשבונאית:

  • להקטין את אחוז המקדמות, אם אין סיכוי שהוא יגיע לחבות מס כה גבוהה.
  • לבטל את המקדמות אם להערכתו לא יהיה רווח כלל.
  • להעלות את שיעור המס, אם בחודשי הפעילות הראשונים רואים הכנסות משמעותיות. 

כל כספי המקדמות שהחברה משלמת לאורך השנה, נצברים גם הם לזכותה יחד עם הכספים שהועברו באמצעות ניכוי המס במקור. כאשר רואה החשבון מכין את הדוחות השנתיים הוא מודע לסכום הכללי של  הכספים שהועברו כבר במהלך השנה לרשויות.

קביעת שיעור המס לחברות פעילות

בסיס ההחלטה על שיעור המס לחברות פעילות נובע מהדוח השנתי שהגישה החברה. הוא נקבע על פי הרווחים בשנה הקודמת ותוך התחשבות באחוז הענפי. בתחילת שנת הכספים כל חברה או רואה החשבון שמייצג אותה מקבלים הודעה על אחוז המס שיש לשלם באמצעות מקדמות בכל חודש. גם במקרה זה רואה החשבון שרואה באופן ריאלי את ההתנהלות העסקית, מייעץ ללקוח שלו אם להשאיר את המקדמות כמות שהם או לבצע שינוי לכאן או לכאן.

 

חברות שפעילות כבר כמה שנים והן צייתניות ומעבירות באופן מסודר את תשלומי המס, בדרך כלל באמצעות הוראת הקבע, אין צורך שיהיה להן גם ניכוי של מס במקור, כיוון שזו שיטה שמכבידה על העבודה החשבונאית ביום יום. לכן רואה החשבון מגיש בקשה בשמה של החברה לפקידי המס,  לקבל ניכוי מס במקור בשיעור אפס, כיוון שהחברה משלמת מקדמות באופן רציף.

אם מס הכנסה עדיין לא קלט את הדוח השנתי של החברה לשנה הקודמת, נקבע לחברה שיעור מסוים של תשלום המקדמות על פי הדוח שהוגש לפני שנתיים. לאחר כמה חודשים כאשר הדוח נקלט, פקידי המס מחליטים אם להעלות או להוריד את הדרישה לשיעור המקדמות החודשי או הדו חודשי.

אם יש העלאה, על החברה לשלם את ההפרש הכספי מתחילת השנה החדשה בין שיעור המקדמות הישן לחדש. אך אם הקביעה היא של הורדת שיעור המקדמות, רואה החשבון יאזן את הנתונים ולעיתים כמה חודשים החברה לא תשלם מס, כיוון שהכספים שהועברו מתחילת השנה, מכסים גם המקדמות של החודשים הבאים על פי השיעור החדש שהוא נמוך יותר. 

קבלת אישורים שנתיים ממס הכנסה

חברה שפועלת על פי ההוראות הן מבחינת מע"מ והן מבחינת מס הכנסה, זכאית לקבל אישור על ניהול ספרים תקין ואישור על ניכוי מס במקור בשיעור אפס או בשיעור אחר שנקבע לה. בתחילת כל שנה כל חברה מוודאה שיש לה אישורים תקפים אלו ובהתאם לצורך היא מעבירה את האישורים הללו להנהלת החשבונות של הלקוחות שלה. מדובר בנושא חשוב מאד כיוון שללא אישור תקף עבור ניהול ספרים תקין או ניכוי מס במקור בשיעור מסוים, על הלקוח לקזז מס בשיעור של % 45 על כל חשבונית.

הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה

על פי השורה התחתונה בדוחות הכספיים, נקבע סך המס שעל החברה לשלם לאור הרווח הנקי שלה עבור שנת המס על פי שיעור מס חברות שהוא % 23 . אם לדוגמה הסכום לתשלום הוא 40,000 ₪, רואה החשבון מבצע תחשיב ומקזז מסכום זה את הכספים שהצטברו כבר במס הכנסה, כמו לדוגמה מקדמות בסך 20,000 ₪ וניכוי מס במקור בסך 9,000 ₪. לכן על פי התחשבנות זו נשאר לחברה לשלם מס בסך 11,000 ₪. 

אך אם על החברה לשלם 15,000 ₪ בלבד וסך הכספים שהועברו למס הכנסה במהלך השנה הוא בסך 29,000 ₪, הרי שמגיע לחברה החזר מס בסך 14,000 ₪. 

רווח נקי בדוחות הכספיים

הרווח הנקי נקבע על פי רווחי החברה בקיזוז ההוצאות שהיו לחברה במהלך השנה וזאת לצורך התפעול השוטף. כמו לדוגמה הוצאות של ההנהלה, תפעול, אחזקה, מימון וכו'. מתוך הרווח הנקי התשלום הוא בשיעור של % 23 . 

הטבות מס ייחודיות

רוב החברות במשק הישראלי משלמות מס בשיעור % 23, עם זאת יש מקרים חריגים שבהם נקבע שיעור מס מופחת. 

 

כמו לדוגמה:

  • על פי חוק עידוד השקעות במשק, נקבעו קריטריונים ספציפיים לחברות אשר בוחרות להקים מפעלים אשר עיקר הפעילות שלהם היא יצרנית, תוך שימוש באמצעים חדשניים כמו טכנולוגיות מתקדמות. יש פרמטרים רבים שמוליכים לתשלום מס מופחת בשיעור של % 16 בלבד, כמו העסקת כמות קטנה יחסית של עובדים או העובדה ש – % 25 מתוך כלל היצור מנותב לשווקים המוניים.
  • אם הפעילות הזו מתרחשת באזורים שהוגדרו על ידי המדינה כאזורי פיתוח כמו לדוגמה ערים ויישובים בצפון שקרובים לגבול עם לבנון ועם סוריה, שיעור המס של החברה שלהם הוא בשיעור  % 7.5 בלבד.

תשלומי מס על דיבידנד

חברה רווחית שמשלמת את מלוא המס שלה, יכולה לשלם לבעלי המניות שלה דיבידנדים. רואה החשבון מצהיר ומדווח למס הכנסה על סך כספי הדיבידנד שמשכו בעלי המניות ולאור זאת החברה משלמת מס עבור משיכה זו. בדרך כלל המס על הדיבידנד הוא בשיעור % 25 ואם מדובר בבעל מניות מהותי שיש בידיו למעלה מ % 10 מתוך כלל המניות, הוא ישלם מס בשיעור % 30 .