קבלו הצעת מחיר מהירה

אנא מלאו את הפרטים ונשלח אליכם את הצעת המחיר

תודה! ההצעה בדרך אליכם

מקדמות מס הכנסה – המדריך המלא

אלעזר קלירס רואה חשבון

רו"ח אלעזר קלירס

רואה חשבון ובעלים של משרד ותיק

מס הכנסה הוא תשלום שמשלם כל בעל עסק עצמאי שהוא פטור, עוסק מורשה, שותפות רשומה, או חברה בע"מ.

שיטת הגביה של מקדמות מס הכנסה

כיוון שכל בעל עסק ללא קשר לגודלו ולרמת הפעילות שלו עושה כל שניתן כדי להגדיל את ההכנסות וכתוצאה מכך את הרווחיות, מס הכנסה יוצא מתוך נקודת הנחה שלכל עסק יש רווחים. מתוך הרווחים האלו על עסק לשלם בתום בשנת הכספים את המס על פי החבות שנוצרת בתוך האישי של העוסקים או בדוח השנתי של החברה וזאת על פי האחוזים שנקבעו לעצמאים ולחברות (לדוגמה מס חברות נכון לשנת 2023 הוא בשיעור % 23 ). 

 

רואי החשבון ויועצי המס מגישים במהלך שנת הכספים העוקבת, דוח כספי או דוח אישי על השנה הקודמת, כלומר בשנת 2023 מגישים דוח עבור שנת 2022, במהלך שנת 2024 מגישים עבור שנת 2023 וכו'. רק לאחר ביצוע מלוא התחשיבים בעל העסק יודע כמה מס הוא אמור לשלם על רווחיו בשנה זו. לעיתים מדובר בסכומים קטנים של מאות שקלים ולעיתים בעשרות, מאות אלפי ₪ ואף מעבר לכך.

הדרישה לתשלום מקדמות מס

כיוון שלוקח פרק זמן ניכר בין שנה לשנתיים מהרגע שבו התקבלו ההכנסות ועד שהם דווחו למס הכנסה במסגרת הדוח השנתי ונקבע סך המס, מס הכנסה אינו מעוניין להמתין פרק זמן כה ארוך עד קבלת הכספים. קו החשיבה הוא לגבות מקדמות מס על חשבון המס הכללי שייקבע בסוף הדרך. הרצון הוא שהמס ישולם בסמוך למועד גביית הכספים וכך העסק משלם למשרד האוצר את הסכום שמגיע לו וזאת כדי שלא יוצר מצב שבעלי העסק ייעלמו או יקרסו וכך מס הכנסה לא יקבל בסופו של דבר, את הכספים המגיעים לו. 

בתחילת כל שנת כספים, מס הכנסה מעביר מידע לבעל העסק וגם לרואה החשבון או ליועץ המס שלו על גובה המקדמות שנקבע לו עבור שנת הכספים הנוכחית. יש שני קריטריונים שעל פיהם נקבע אחוז המקדמות:

 

  • אחוז ענפי כמו לדוגמה ענף הריהוט, ענף הפרסום וכו'. 
  • נגזרת של המס ששילם העסק על פי הדוח השנתי האחרון שהוגש לאוצר. 

 

ברוב המקרים האוצר קובע את גובה המקדמה שהיא אחוז מסוים מתוך ההכנסות, לדוגמה שמונה אחוז. ויש מקרים שבהם נקבע סכום קבוע שישולם והוא לדוגמה 5,000 ₪ בכל חודש. 

עסקים שהם קטנים יחסית, מדווחים ומשלמים אחת לחודשיים ואילו עסקים בעלי מחזור גדול מדווחים ומשלמים אחת לחודש. 

לדוגמה בתחילת שנת 2023 , יעביר האוצר דרישות תשלום למקדמות שנתיות לעסקים רבים על פי הדוח של שנת 2022 . אך אם היו שינויים מהותיים בשנת 2023 שכללו ירידה משמעותית בהכנסות או לחלופין עלייה, אחוז המס שנקבע אינו תואם את המציאות.

זו הסיבה שלעיתים במהלך השנה, מס הכנסה מעביר דרישה לשינוי של אחוז המקדמות. לעיתים הוא עולה ולעיתים הוא יורד וזאת בהחלטה ספציפית לכל עסק.

ניכוי מס במקור

לעסקים חדשים מס הכנסה קובע גם אחוז ניכוי מס במקור וזאת כדי שהלקוחות יפרישו באופן אוטומטי חלק מהתשלום שמגיע לספק – ישירות למס הכנסה. כל סכומי הניכוי הללו מצטברים לטובת המס ששילם העסק בתיק שלו במהלך שנת הכספים. בתחשיב הסופי מחברים את המקדמות ששולמו יחד עם סך ניכוי המס במקור וזה כל המס ששולם. 

החלטות לשינוי אחוז המקדמות

עסקים קטנים מנהלים את עסקיהם בסיוע של יועץ מס מקצועי ועסקים גדולים יותר נעזרים ברואי חשבון מיומנים. בשני המקרים הם נמצאים עם היד על הדופק ובוחנים כל הזמן את ההכנסות מול דרישת המקדמות. 

אם יש שינוי מהותי כמו ירידה בהכנסות, אחוז המקדמות שנקבע על ידי האוצר לא תואם את המציאות העכשווית ולכן היועץ המקצועי ימליץ ללקוח להפחית את אחוז המקדמות כיוון שמדובר בעודף מס שבסופו של דבר הלקוח יקבל אותו בחזרה לאחר הגשת הדוח, אך עד שהוא יוגש יעברו כמה חודשים ולכן עדיף מעכשיו להקטין את אחוז המקדמות.

דוגמה של הכנסות שיורדות במהלך השנה:

אחוז המקדמות  דו חודשי  מחזור דו חודשי בש"ח  תשלום בפועל בש"ח 
% 5  ינואר – פברואר  50,000 2,500
% 5 מרץ – אפריל  50,000 2,500
% 5  מאי – יוני 15,000 750
% 2 יולי – אוגוסט  14,000 ללא תשלום 
% 2 ספטמבר – אוקטובר  15,000 ללא תשלום 
% 2  נובמבר – דצמבר  16,000 ללא תשלום
סה"כ  שנתי צ.ל. 3,200 ₪  160,000 5,700

 

עסק זה שילם בתחילת השנה מקדמות בשיעור % 5 . אך במהלך השנה הייתה ירידה דרסטית בהכנסות ולכן רואה החשבון הפחית את המקדמות לשיעור חדש של % 2 . 

מרגע ההפחתה, התחשיב השנתי של המס הוא על פי % 2 ולכן קיים מס עודף ששולם בתחילת השנה. לאור זאת יש חודשים שבהם העסק לא ישלם מס כלל כדי ליצור איזון. 

בתחשיב שנתי על פי ההכנסות, על עסק זה היה לשלם במהלך כל שנת הכספים הזו מס בסך 3,2000 ₪ בלבד. אך שולמו כבר 5,700 ₪ ולכן בחודשים האחרונים של השנה, העסק אינו משלם מקדמות מס כלל. בנוסף לכך בסוף שנת הכספים מבצעים תחשיב ואם עדיין יש עודף מס, הכספים הללו מוחזרים לחשבון הבנק של העסק. 

דוגמה של הכנסות שעולות במהלך השנה:

אחוז המקדמות  דו חודשי  מחזור דו חודשי בש"ח  תשלום בפועל בש"ח 
% 5  ינואר – פברואר  50,000 2,500
% 5 מרץ – אפריל  50,000 2,500
% 5  מאי – יוני 100,000 5,000
תשלום חד פעמי לאור הגדלת אחוז המקדמות  10,000
% 10 יולי – אוגוסט  110,000 11,000
% 10 ספטמבר – אוקטובר  105,000 10,500
% 10 נובמבר – דצמבר  108,000 10,800
סה"כ  שנתי  523,000 52,300

 

כאשר יש עלייה משמעותית בהכנסות, רואה החשבון מגדיל את אחוז המקדמות כמו במקרה זה מ – % 5 ל – % 10 . מרגע ההעלאה, ההתייחסות היא לתשלום מס שנתי על פי האחוז החדש.

לכן עם ההודעה על ההעלאה, משלם הלקוח את ההפרש הכספי בין האחוז הישן שהוא כבר לא רלוונטי לאחוז החדש אשר תואם את המציאות על פי ההכנסות.

מעבר לכך, מחודש זה ואילך התשלום הוא על פי האחוז החדש ולכן סך מקדמות המס ששולמו במהלך השנה תואם בדרך כלל פחות או יותר את סך המס שיש לשלם.

לאחר הגשת הדוח השנתי נקבע אם סך המקדמות ששולמו הן תואמות ואין לשלם מס נוסף. אם שולם יותר מדי, העוסק יקבל את המס העודף בחזרה. אם על פי התחשיב קיימת עוד יתרת מס כמו לדוגמה של 4,000 ₪, רואה החשבון יעדכן את הלקוח שלו והוא ישלם את יתרת המס על פי השומה. 

קנסות בגין הפחתה שגויה של מקדמות המס

 

רואי החשבון צריכים לוודא לאורך כל החודשים שההפחתה שהם ביצעו היא אכן נכונה. כיוון שאם במקרה ההפחתה של מקדמות המס לא הייתה נכונה יקבל העסק קנס. לכן חשוב לבדוק בכל חודש את התאמת אחוז המקדמות למציאות ובמידת הצורך להעלות שוב את המקדמות לאחוז שנקבע מראש או לאחוז אחר התואם את מחזורי העסקאות.

אופן תשלום מקדמות מס

בעבר כל בעלי העסקים קיבלו לקראת תחילת שנת הכספים פנקס שוברים אשר היה רשום בו אחוז המס או הסכום החודשי הקבוע שעליהם לשלם. בתום החודש או שני חודשי הפעילות עבור מי שמדווח דו חודשי, הלקוח שילם את הסכום הכספי בהמחאה על פי תחשיב המחזור. 

אך בשנים האחרונות רוב העוסקים חתמו על הוראת קבע לתשלומי מקדמות מס, מע"מ וביטוח לאומי ואנשי המקצוע משדרים את הנתונים של כל אחד מהם ועל פי התחשיב, הסכום שנקבע יורד בהוראת קבע. לעוסקים שהצטרפו לשירות זה יש הטבה והם נהנים מכמה ימי אשראי נוספים וכך לא כל התשלומים יורדים ב – 15 לחודש, דבר שמכביד על תזרים המזומנים בכל עסק. 

לאור כל זאת קיימת חשיבות רבה להיעזר באנשי מקצוע אשר בוחנים את מצבו האמיתי של כל עסק ובהתאם לכך מקטינים או מגדילים את המקדמות.