קבלו הצעת מחיר מהירה

אנא מלאו את הפרטים ונשלח אליכם את הצעת המחיר

תודה! ההצעה בדרך אליכם

מחשבון מע"מ מפורט – איך מחשבים מע"מ

אחת משורות התשלום וההוצאות המוכרת ביותר לכולנו הינה שורת המע"מ – מס הערך המוסף. בין אם אתם בצד המוכר ובין אם בצד הקונה, חישוב המע"מ והבנת ערכו הינה בגדר חובה. אז איך עושים זאת בקלות ובמהירות? הכירו את מחשבון המע"מ.

המושג מס ערך מוסף הינו חלק בלתי נפרד משיחות מכירה ורכישה וממעמד ביצוע עסקאות מתן או קבלת מוצרים או שירותים. עם זאת, רבים אינם מבינים את משמעות מס זה, למה מיועד, מדוע בעסקאות מסוימות יש להוסיפו בעוד לאחרות לא  ובעיקר – כיצד יש לחשבו. להלן המדריך שיעשה לכם סדר בנושא ויסייע גם לכם להבין מהו המע"מ ומה ערכו בעסקה הבאה שלכם.

מה זה מע"מ?

המע"מ הינו מס ערך מוסף, המוטל על העוסק בכל אחד מהשלבים לאורך שרשרת הייצור, התורמים כל אחד בדרכו להעלאת הערך של המוצר ומכך נגזר שמו. עם זאת, מי שנושא בסופו של דבר בתשלום המס כולו הינו הצרכן הסופי שאינו עוסק.

 

כיום, גובהו של מס הערך המוסף עומד על 17%.

 

מס זה מתווסף בעצם בכל שלב של הייצור והשיווק ובהתאם גם נגבה בכל אחד מהשלבים, בהתאם לערך שאותו שלב הוסיף למוצר. כך, אם בעל עסק רוכש חומר גלם מסוים הוא ישלם עבורו את ערכו בתוספת מע"מ. לאחר שיעבד את חומר הגלם הנרכש למוצר הסופי הוא ימכור אותו במחיר הרצוי ובתוספת מס ערך מוסף, אותו יהיה מחויב לשלם בגין "קפיצת הערך" של המוצר ממצב של חומר גלם למצב של מוצר סופי. מהמס המשולם על ידו ינוכה אותו מס ששילם בעת רכישת חומר הגלם (מס תשומות) ובכך בעצם יקבל את תשלום זה ששילם בחזרה ואת המס הנוסף על התוצר הסופי "יגלגל" לצרכן הסופי.

באופן זה, כלל המס המצטבר לאורך שרשרת הייצור והשיווק מוטל כאמור על לקוח הקצה ועל פי חוק מחויבים כלל הצרכנים במשק בתשלום מס זה, כאשר על פי מנגנון הגבייה ה"מתגלגל" בין כל היחידות בתהליך הייצור, ישנה אחריות אישית של כל אחת ואחת מהן לבצע גביה מוסדרת של המס, על מנת שיוכלו ליהנות מהזכות לנכות את מס התשומות. אחד האמצעים לווידוא מנגנון הגבייה הוא החשבונית, המהווה כלי לדיווח על ההכנסה וההוצאה ורק באמצעותה ניתן לנכות את מס התשומות. כך, נוצרת מעין מערכת פיקוח ובקרה עצמאית ואוטומטית של היצרנים עצמם לגביית המס בינם לבין עצמם לאורך כל שרשרת הייצור ועד לביצוע הגבייה הסופית של המס מהצרכן. מבחינת רשות המיסים, זהו תמריץ לתיעוד כלל העסקאות המבוצעות על ידי עסקים ולתשלום המס.

חשוב להדגיש כי על פי החוק במדינת ישראל, על עסקים להציג בפני הצרכנים מחיר סופי הכולל את המע"מ וכל מס אחר הנדרש להיכלל במחיר זה. 

תשלום המע"מ ותהליך הדיווח

המע"מ משולם באופן שוטף על ידי עסקים, בגין כל סחורה שנרכשת על ידם. עבור כל הוצאה של העסק שבוצעה בגין ייצור הכנסותיו, יכול העסק לקבל החזר בגובה חלק המע"מ בהוצאה זו. ההחזר ניתן מרשויות המס, בכפוף להצגתן של חשבוניות המס שהופקו עבור התשלומים השונים והמוכיחות את תשלום המע"מ על ידי העסק. החזר זה ידוע בשם "מס תשומות".

כחלק מחובתם של העסקים לדיווח על הכנסותיהם, ישנה גם חובה החלה על כל עוסק מורשה או חברה בע"מ, להגיש דו"ח מע"מ על פי המועד שנקבע בחוק. חובת הגשת הדו"ח אינה קשורה לשורת הרווח של העסק ולא להיקף פעילותו, אלא מוגדרת כחלק בלתי נפרד ממחויבויותיו של העסק בהתנהלותו מול רשויות המס. 

הדו"ח כולל את פירוט העסקאות שבוצעו במהלך התקופה אליה מתייחס ואת סיכום המע"מ שהתקבל מכלל הלקוחות בכלל עסקאות התקופה. כמו כן, מצוינות כאמור הוצאות העסק הנוגעות לפעילות השוטפת ומהן מופחת חלק המע"מ. מתוך סך סכום המע"מ אותו על העסק לשלם לרשויות המס, מנכים את סכום של ההוצאות המותרות בניכוי מס ומקבלים את סכום המס אותו על העסק לשלם לרשויות.

מי מחויב בתשלום מע"מ ומי פטור?

תשלום המע"מ כאמור מוטל על עסקאות, בין אם מתבצעות על ידי עסק ובין אם על ידי אדם, כל עוד הינן בעלות אופי מסחרי אשר נמכר בהן מוצר כלשהו או שירות.

עסקים נדרשים בתשלום המע"מ לרשות המיסים, בהתאם לחוק, כאשר הם מוגדרים כחברה בע"מ או כעוסק מורשה, כשמחזור ההכנסות שלהם הינו מעל 102,292 ₪ (נכון לכתיבת מאמר זה). עסקים אלו יגבו מלקוחותיהם את תוספת המע"מ בגובה 17% מערך המוצר או השירות הנמכרים ויעבירו אותם לרשות המיסים. ממס זה, יהיו רשאים לקזז את מס התשומות.

עסקים אשר הכנסותיהם נמוכות מ – 102,292 ₪ ומוגדרים כעוסק פטור, אינם גובים מע"מ ובהתאמה גם אינם רשאים לקזז את מס התשומות.

בנוסף, ישנן עסקאות אותן הגדיר החוק כפטורות ממע"מ (כדוגמת השכרה למגורים לתקופה של עד 25 שנים ועסקאות מסוימות של מלכ"רים) וכמו כן עסקאות להן הוגדר מע"מ בגובה 0% (כדוגמת שירותי תיירות מסוימים). עסקאות אלה, עבורן הוגדר מע"מ 0% מקנות לעסקים המבצעים אותן הן את היכולת למכור במחיר מוזל (ללא תוספת המע"מ) והן את הזכות ליהנות מניכוי מס התשומות.

מה זה מחשבון המע"מ?

המע"מ כאמור מהווה חלק בלתי נפרד משגרת הפעילות הפיננסית של העסקים וההתעסקות בו הינה יומיומית. לשם כך ועל מנת להקל הן על בעלי העסקים, הן על הקונה והן על העוסקים במלאכת הנהלת החשבונות והפיקוח על התנהלותו של הגוף העסקי, הומצא מחשבון המע"מ.

מחשבון המע"מ הינו כלי שימושי ביותר, המאפשר לכל המעוניינים בכך לחשב את גובה תוספת המע"מ עבור כל גובה עסקה, את הסכום לפני תוספת המע"מ ואת הסכום הסופי הכולל את המע"מ.

השימוש במחשבון נעשה על ידי רבים, ככלי עזר פשוט ביותר לחישוב המע"מ, עבור כל מוצר או שירות שהעסק מוכר או רוכש ולהבנת ערך המוצרים לפני ואחרי תוספת המע"מ.

 

כיום, כשגובה המע"מ עומד על 17%, חישוב המע"מ נעשה באופן הבא:

 

אם ערכו של מוצר המיועד להימכר במהלך שרשרת הייצור והשיווק עומד על 100 ₪ ולמחיר זה מעוניינים לחשב את ערך תוספת המע"מ, יש להוסיף באופן פשוט 17 ₪, המהווים 17% מערכו של המוצר בטרם מכירתו. חישוב העלות הסופית נעשית על ידי הכפלת ערך המוצר ב 1.17 (דהיינו תוספת של 17% לערכו). כך, מחירו של המוצר הכולל מע"מ יעמוד על 117 ₪.

באותו אופן, כאשר נמכר מוצר במחיר סופי הכולל מע"מ, ניתן לחשב את חלק המע"מ במחיר זה על ידי ביצוע הפעולה ההופכית וחילוקו של הסכום ב 1.17 (או בפירוק הפעולה על ידי חילוק הסכום ב 117 והכפלתו ב 100). לפיכך, מחירו של מוצר הנמכר במחיר של 234 ₪ כולל מע"מ, עומד בעצם על 200 ₪ לפני מע"מ. תוספת המע"מ שנגבתה הינה 34 ₪ (200 ₪ כפול 1.17).

מחשבון המע"מ מייתר את הצורך בביצוע חישובים אלו באופן עצמאי ומאפשר לכם בפשטות להקליד סכום כסף, לבחור אם סכום זה כולל או לא כולל את המע"מ והמחשבון יציג בפניכם את סכום המע"מ של העסקה על פי אחוז המע"מ המעודכן ואת גובה התשלום לפני ואחרי תוספת זו.

לסיכום

המע"מ הינו חלק בלתי נפרד מהתשלומים השונים הנגבים לאורך תהליכי הייצור והשיווק, החל ממכירתו של חומר הגלם ועד לרכישת המוצר הסופי או השירות על ידי הצרכן. כמו כן, מס זה נכלל בדיווחים השונים המועברים על פי חוק לרשויות המס והנדרשים לייצג באופן מדויק ביותר את תנועות הכסף של העסק ולהשתקף במלואם בחשבוניות המופקות על ידיו. לכן, על כל בעל עסק להכיר את המע"מ ומשמעותו ולוודא כי אכן מס זה משולם ונגבה באופן תקין ומדווח כראוי. מחשבון המע"מ הינו אחד הכלים העשויים לסייע לחישוב מס זה במטרה לוודא כי אכן מחויב או משולם הסכום הנכון.