קבלו הצעת מחיר מהירה

אנא מלאו את הפרטים ונשלח אליכם את הצעת המחיר

תודה! ההצעה בדרך אליכם

ניכוי מס במקור – כל מה שרציתם לשאול

מס הכנסה הינו מס שמטילה המדינה על כל הכנסה של עסק או של אדם פרטי. חובת הדיווח על ההכנסות, עליהן יש לשלם את המס, מוטלת על מקבל ההכנסה - עליכם. עם זאת, על מנת להקטין את בעיית אי הדיווח על הכנסה וקבלת תשלום, מתבצעת על ידי עסקים פעולת ניכוי מס במקור - תשלום המס על ידי המשלם והעברתו לרשויות המס.

ניכוי מס במקור הוא החובה של הצד המשלם בעסקה, לנכות את מס ההכנסה מהתשלום אותו מעוניין להעביר למוטב ולהעביר את סכום זה אל רשויות המס. פעולה זו נועדה ביסודה לצמצם בעיות של אי דיווח על הכנסות, העלולות בסופו של דבר לפגוע בהכנסותיה של המדינה. כך, הצד המשלם מעביר מראש את סכום המס המיועד ומייתר את הצורך בגבייתו על פי דיווחי הצד המקבל את התשלום.

כבעלי עסקים, חשוב מאד שתבינו את משמעותו של ניכוי המס במקור ועל כן ריכזנו עבורכם את כל המידע הרלוונטי שיסייע לכם ולעסק שלכם בעניין זה:

ניכוי מס במקור - מדוע נדרש ומה חשיבותו לעסק?

על אף שרבים מכירים את מושג זה, לא כולם אכן מבינים את משמעותו, את הרעיון שעומד מאחוריו ואת חשיבותו לעסק. 

ניכוי מס במקור הוכנס לפקודת מס הכנסה כבר בשנת 1961, והוא מאפשר למדינה לקבל את המס עבור עסקאות שבוצעו במועד הסמוך לקבלת התשלום ובאופן מיידי, בעיקר למטרות מניעת העלמת מס וצבירת הון שחור ואי דיווח למס הכנסה. כך, מובטח שרשות המיסים תקבל את המס הנדרש בגין העסקה.

 

מדובר בתשלום של מעין מקדמות מס, באמצעותן רשות המיסים מקבלת את המיסים מהעסקאות המבוצעות במדינה באופן מידיי ושוטף, לאורך כל השנה, במקום בסיומה. כך, מקבלת המדינה הכנסה שוטפת ממסים במהלך כל השנה.

 

בפעולת ניכוי המס במקור, האחריות על תשלום המס בגין העסקה עוברת למשלם. כך, עסק אשר הוגדר עבורו ניכוי מס במקור לא יקבל בגין עסקה את מלוא הסכום, אלא את סכום העסקה בניכוי מס ההכנסה. לדוגמא – אם לבית עסק מסוים הוגדר ניכוי מס במקור על סך 5%, כאשר יקבל את התמורה מהצד המשלם עבור חשבונית על עסקה בשווי 100 ₪, הוא יקבל בפועל 95 ₪ בלבד. יתרת התשלום, בגובה 5%, המהווים את המס, ישולמו על ידי הלקוח ישירות למס הכנסה.

מהו אישור ניכוי מס במקור?

מדובר באישור רשמי, הניתן על ידי מס הכנסה, ובו מצוין אחוז ניכוי המס אותו הלקוח צריך להפריש למס הכנסה בעבור כל עסקה שמתבצעת מול העסק שלכם. אחוז ניכוי המס נקבע על ידי פקידי השומה, בהתאם לשיקול דעתו ובהתאם לתחום העיסוק והענף אליהם משויך העסק, כמו גם בהתאם למספר קריטריונים עיקריים: הכנסה אקטיבית או פסיבית של העסק, וותק העסק, צפי ההכנסות העתידיות, ונתונים ייחודיים נוספים של העסק. הכנסות מסוימות, בהן הכנסות מדמי שכירות או מפעילת בשוק ההון, שיעור המס קבוע ואינו תלוי במאפייני העסק ופעילותו.

mas

 

כך, בכל פעם שלקוח שלכם יתבקש לשלם בגין עסקה שבוצעה ביניכם, הוא יפריש את אחוז הניכוי הנדרש, כפי שנקבע עבור העסק, ישירות למס הכנסה, בהתאם לאישור ניכוי המס שהצגתם בפניו.

 

במועד הגשת הדוח השנתי שלכם, המס שעליכם לשלם יחושב בהתאם להכנסותיכם ומהן יופחת המס שנוכה במקור על ידי לקוחותיכם. לשם כך, תצטרכו לצרף לדו"ח השנתי אישור מכל אחד מלקוחותיכם על ניכוי המס במקור (טספי 857).

 

במידה והמס שנוכה במקור גבוה מסכום המס אותו היה עליכם לשלם בפועל, תקבלו ממס הכנסה החזר. באותו אופן, אם המס שנוכה נמוך מהסכום שהיה עליכם לשלם, תידרשו לשלם את היתרה.

taxes - cartoon

מי מחויבים בניכוי מס במקור?

בחוק הוגדרו המשלמים המחויבים בניכוי המס במקור, כאשר העיקריים בהם הם עוסק מורשה, חברות בע"מ, עסקים המחויבים בהנהלת חשבונות כפולה, אגודות שיתופיות בעלות מחזור העולה על סכום שנקבע מראש, חברות ביטוח, בנקים, מוסדות פיננסיים, מוסדות להשכלה גבוהה, רשויות מקומיות ועוד.

 

כאשר מדובר בעסקים ובמידה שנקבעו עבורם אחוזי ניכוי מס במקור, לקוחותיו של העסק הם אלו שיעבירו את המס ישירות למס הכנסה, בעוד עלות המוצר בניכוי המס תועבר לעסק.

 

בנוסף, ישנם מצבים בהם המעסיקים מנכים את המס במקור מהמשכורת המשולמת לעובדיהם ומשלמים את המס הנדרש ישירות אל מס הכנסה במקום דרך שכרם של העובדים.

 

כבעלי עסקים, גם אם פעילות הנהלת החשבונות שלכם מנוהלת על ידי רואה חשבון, עליכם להבין את מושג זה ולבחון את שיעור המס המוגדר עבור העסק שלכם. כמו בהרבה דברים אחרים בארצנו, גם שיעור מס זה הינו בר שינוי ואף ניתן לעיתים לקבל פטור מלא מניכוי מס במקור, אשר יחסוך לכם (ולרואה החשבון שלכם) טרחה רבה.

הקטנת שיעור מס במקור

כבעלי עסקים, חשוב שתדעו כי ביכולתכם להפחית את שיעור המס במקור.

 

במקרים בהם הוכחתם שאכן אתם מבצעים את דיווחי ותשלומי המס כנדרש, תוכלו לפנות למס הכנסה בבקשה להפחית את שיעור המס.

 

כך, עסקים בתחילת דרכם אשר נקבע להם אחוז מס גבוה יחסית, בהתאם להכנסות הצפויות, יוכלו לבקש את ההפחתה במס ובמידה כי אכן הוכיחו מוסר תשלומים גבוה היא תאושר.

פטור מניכוי מס במקור

אם ברצונכם להימנע מהבירוקרטיה הנוגעת לתשלום מס ההכנסה מראש בעבור עסקאות שבוצעו, ניתן לפנות למס הכנסה בבקשה לקבל אישור מס במקור. עסקים המתנהלים באופן מסודר מול רשות המיסים והגישו את הדו"חות השנתיים כראוי, יכולים להיות זכאיים לפטור מניכוי מס במקור.

 

לשם קבלת פטור זה, עליכם להוכיח כי אתם מתנהלים מול רשויות המס באופן תקין, מדווחים את הנדרש בזמן ומשלמים את הנדרש בזמן. את הבקשה מגישים באופן פשוט באתר רשות המיסים. עם זאת, ישנם עסקים בתחומי עיסוק מסוימים אשר עבורם נקבע כי כל אופן מחויבים בניכוי מס ועל כן לא יוכלו לקבל פטור זה.

 

כאשר מתקבל אישור הפטור מניכוי מס במקור, יופיע על מסמך ניכוי המס במקור "פטור מלא". סטטוס זה מעיד על כך שהעסק (המוטב) משלם את מס ההכנסה כראוי, במסגרת הדוח השנתי ולכן המשלם פטור מלשלם את המס במעמד ביצוע העסקה.

 

במידה ואישור זה אינו קיים, על הצד המשלם לנכות את שיעור המס המקסימלי הקבוע בחוק, בגין העסקה. 

שימו לב – עוסקים פטורים אינם מחויבים בניכוי מס במקור

כיצד תוכלו לנהל באופן תקין את ניכוי המס במקור

פעולת ניכוי המס במקור מצריכה אזכור בקבלות, כמו גם בחשבוניות המס. על מנת לתפעל זאת בקלות ולחשב את שיעורי ניכוי המס במקור ללקוחות וספקים, נעזרים רבים בשירותיהם של רואי חשבון או בתוכנות ייעודיות להנהלת חשבונות.

 

חשוב לזכור כי אין להקל ראש בתשלומים אלו ועליכם לנהלם באופן, מסודר, אחראי והולם. לשם כך נדרשת הפקתם של דוחות רלוונטיים המאפשרים מעקב אחרי הסכומים שנוכו, לצורכי סדר ובקרה.

לסיכום

אמנם המושג "ניכוי מס במקור" מוכר לכולם אך עדיין בעלי עסקים רבים וייתכן שגם אתם, אינם מכירים את משמעותו ואת מה שנדרש מכם לבצע על מנת לקיימו כראוי ובהתאם להוראת מס הכנסה. כך, עסקים רבים עלולים לפעול שלא כנדרש ולהיות חשופים לתביעות.

 

כמו כן, הכרתו של ניכוי המס ובחינתו במסגרת העסק שלכם, עשויה לסייע בהפחתתו ובמקרים מסויימים אף לקבלת הפטור המיוחל מניכוי מס במקור, אשר יחסוך לכם התעסקות רבה.